Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3
5 makale bulundu.
 • İzmir Bornova Öğrenci Yurdunda Kalan Öğrencilerde Kızamık Seroprevalansı
       Bilgin Arda, Tansu Yamazhan, Hüsnü Pullukçu, Ekin Ertem
 • Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Sefodizimin Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin İn Vitro Araştırılması
       Rıza Adalati1, Ümran Soyoğul Gürer2, Adile Çevikbaş2, Candan Johansson3
 • Döteryumu Azaltılmış Suyun Sağlıklı Gönüllülerin Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine Etkisinin İn Vitro Saptanması
       Ümran Soyoğul Gürer1, Koray Derici1, Burçak Gürbüz1, Pervin Rayaman1, Adile Çevikbaş1, Turay Yardımcı2
 • Erişkinde Kızamık Olgusu: Antikor Yanıtı Her Zaman Beklenmeli mi?
       Hüsnü Pullukçu1, Dilşah Başkol1, Hüseyin Aytaç Erdem1, Ayşın Zeytinoğlu2, Meltem Taşbakan1
 • İstanbul İli Hizmet Bölgemizde Genç Erişkin Nüfusta Kızamık Seroprevalansının Araştırılması
       Caner Yürüyen1, Büşra Yıldırım Tosun2, Sebahat Aksaray2
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim