Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2017, Cilt 47, Sayı 2
7 makale bulundu.
 • Üriner Sistem İnfeksiyonu Bulunan Çocukların İdrarlarında İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Virulans Faktörleri ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
       Mustafa Zeki Ruhi1, Hatice Özenci2, Haluk Ataoğlu2, Derya Aysev3
 • Vulvovajinal Kandidozlu Hastalardan İzole Edilen Candida Suşlarının Virülans F aktörleri ve Antifungallere Duyarlılıkları
       Ayşe Kalkancı1, Semra Kuştimur1, Gülendam Bozdayı1, Aydan Biri2
 • Pseudomonas aeruginosa'da virülans faktörleri ve quorum sensing
       Onur Karatuna, Ayşegül Yağcı
 • Helicobacter pylori'nin Yaşam Stratejisi
       Ebru DEMİRAY GÜRBÜZ, Özlem YILMAZ
 • Gastroenterit Orijinli Campylobacter jejuni İzolatlarında On İki Virülans Geninin Araştırılması
       Tuba KAYMAN1, Seçil ABAY2, Elif KAYA3, Bülent BOZDOĞAN4, Fuat AYDIN2
 • In Vivo Enfeksiyon Modellerinin Yükselen Yıldızı: Galleria mellonella Larvası
       Meral KARAMAN
 • Candida albicans'ın Salgısal Asit Proteinaz Etkinliğinin Araştırılmasında In Vivo Model Olarak Galleria mellonella Larvanın Kullanılması
       Ali ALVANDİAN1, Mohamad Hasan JAWADİ2, Zeynep Nur ALTINTAŞ2, Naci YILDIZ2, Meral KARAMAN1
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim