Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 070-075
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Viral Artritlerin Klinik ve Laboratuvar Tanısı
Nurittin Ardıç1, Mustafa Özyurt1, Mehmet Zeki Kıralp2, İlyas Keskin2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Virus, artrit

Virusların neden olduğu artritler özellikle son yıllarda önem kazanmıştır. Bu makalede, artrite yol açan önemli viruslar ve bunların önemli klinik ve laboratuvar özellikleri derlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim