Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 195-199
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sade Dondurmada Bazı Patojen Bakterilerin Farklı Depolama Sürelerinde Canlı Kalma Özelliklerinin Araştırılması
Sinan Uzunlu2, İbrahim Yıldırım1, Muammer Demir2
1Akdeniz University, Faculty of Agriculture Department of Food Engineering, Antalya
2Akdeniz University, Institute of Natural and Applied Sciences Department of Food Engineering, Antalya
Anahtar Sözcükler: Sade dondurma, patojen bakteri, hijyen, halk sağlığı

Çalışmamızda dondurmanın hijyenik kalitesinin belirlenmesinde yaygın olarak incelenen mikroorganizmalardan Staphylococcus aureus (ATCC 29213), Escherichia coli (ATCC 25922), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Salmonella enterica serovar Enteritidis SZH (Nationales Referenzzentrum für Salmonellen und andere bakterielle Enteritis-erreger, Hygieneinstitut Hamburg, Germany) ve Yersinia enterocolitica tip 03 (RSKK 920) farklı dondurma gruplarına miskin dondurmaya işlenmesi sırasında mililitrede 105 ile 106 cfu olacak şekilde inoküle edilerek canlı kalma özellikleri dondurmanın farklı depolama sürelerinde (0., 7., 20., 40., 60. günler) araştırılmıştır. Bakteriler dondurmanın ilerleyen depolama sürelerinde canlılıklarını korumuşlar ve dondurma üretiminde üretim sonrasının önemi ortaya konulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim