Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 323-328
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Vulvovajinal Kandidozlu Hastalardan İzole Edilen Candida Suşlarının Virülans F aktörleri ve Antifungallere Duyarlılıkları
Ayşe Kalkancı1, Semra Kuştimur1, Gülendam Bozdayı1, Aydan Biri2
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Ankara
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics, Ankara
Anahtar Sözcükler: Candida, virülans faktörleri, adezyon, proteinaz, fosfolipaz, antifungallere duyarlılık

Candida türleri vajinada kolonize olabilmek için çok sayıda virülans faktörü salgılarlar. Bunlardan en önemlisi epitel hücrelerine tutunma ve proteinaz ve fosfolipaz gibi hücre dışı enzimler salgılamalarıdır. Bu çalşmada Candida suşlarının adezyon yetenekleri, enzim üretimleri ve antifungal duyarlılıkları incelenmiştir. Candida albicans suşlarının çoğunun enzim üreticisi olduğu, vajinal epitel hücrelerine adezyon yapabildiği saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim