Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 269-272
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bazı Bitki Ekstraktlarının (Laurocerasus officinalis, Rhododendron luteum, Rhododendron ponticum, Sambucus ebulus, Muscari fennifolium, Muscari masmeganus, Ornithogalum sphaerocarpum, Ornithogalum umbellatum, Mentha longifolia, Prangos ferulacea, Galium verum, Salvia limbata, Artemisia austriaca) Antibakteriyel Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma
Nimet Yiğit1, Demet Yiğit2, Ufuk Özgen3, Ali Kandemir2, Ahmet Ayyıldız4
1 Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Mikrobiyoloji Bölümü, Erzurum
2 Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Erzurum
3 Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Erzurum
4 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Antibakteriyel aktivite, bitki ekstraktı

Bu çalışmada Türkiye'nin değişik bölgelerinden (Erzincan, Doğu Karadeniz Bölgesi, Erzurum (Ilıca)) toplanan bitkilerin (Laurocerasus officinalis, Rhododendron luteum, Rhododendron ponticum, Sambucus ebulus, Muscari fennifolium, Muscari masmeganus, Ornithogalum sphaerocarpum, Ornithogalum umbellatum, Mentha longifolia, Prangos ferulacea, Galium verum, Salvia limbata, Artemisia austriaca), bakterilere (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus) karşı antibakteriyel aktiviteleri araştırılmıştır. Bu amaçla bitkilerin metanol ve kloroform ekstreleri hazırlanmış ve disk diffüzyon yöntemi ile test edilmiştir. Çalışmanın sonucunda bitki ekstraktlarının antibakteriyel etkisi saptanamamıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim