Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-107
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kefirin gıda kaynaklı patojenlere karşı antimikrobiyal etkisi üzerine bir in-vitro çalışma
Beyza Hatice Ulusoy1, Hilal Çolak1, Hamparsun Hampikyan1, Mehmet Emin Erkan2
1Istanbul University Faculty of Veterinary Medicine Department of Food Hygiene and Technology, Istanbul
2Dicle University Faculty of Veterinary Medicine Food Hygiene and Technology Department, Diyarbakır
Anahtar Sözcükler: Kefir; disk difüzyon metodu, gıda kaynaklı patojenler, probiotik

Kefir asidik ve alkolik fermentasyonla oluşmuş bir süt içeceği olmakla birlikte, probiotik bakteri ve maya karışımı için iyi bir örnek oluşturmaktadır. Bu çalışma disk difüzyon metodu kullanarak, 24 ve 48 saat fermentasyona bırakılmış deneysel kefir örneklerinin Staphylococcus aureus (ATCC 29213), Bacillus cereus (ATCC 11778), Salmonella enteritidis (ATCC 13076), Listeria monocytogenes (ATCC 7644) ve Escherichia coli'ye (ATCC 8739) karşı antimikrobiyal etkisini incelemek üzere planlanmıştır. 24 ve 48 saatlik kefirin gösterdiği en kuvvetli antimikrobiyal etkinin 21.4 ve 21.1 mm'lik etki alanı yarıçaplarıyla Staphylococcus aureus'a karşı olduğu gözlemlenmiştir. + 4 ºC'de muhafaza süresi boyunca 1., 4., ve 7. günlerde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bütün durumlarda, antimikrobiyal etki değişmez ya da azalırken sadece Salmonella enteretidis'e karşı artış tespit edilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim