Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 164-168
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İstanbul içme sularının bakteriyolojik yönden incelenmesi: Aeromonas sorunu
Fatma Köksal1, Nalan Oğuzkurt2, Mustafa Samastı1
1İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul
2İSKİ Feriköy Temiz Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Anahtar Sözcükler: İstanbul içme suyu kalitesi, patojen bakteri, fekal koliform, arıtma işlemleri

Tüm dünyada içme suyu tüketimi ile ilişkili akut gastrointestinal hastalıklar hala önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada İstanbul'un içme suyu kaynaklarını, arıtma işlemlerini ve şebeke suları indikatör ve patojen bakteri açısından değerlendirilmiştir. Ekim 2002-Nisan 2006 tarihleri arasında 134 ham su örneği, arıtma tesisleri (Ömerli, Emirli, Elmalı, Kağıthane, İkitelli, B.çekmece) genel çıkış sularından 446 örnek ve şebeke sularından 1657 örnek olmak üzere toplam 2237 su örneği toplanmıştır. Bu örneklerde dışkı kaynaklı E. coli ve koliform bakterilerin yanısıra enteropatojenik E. coli (EPEC), Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, Vibrio, Yersinia enterocolytica, Campylobacter, Aeromonas, Pseudomonas ve Plesiomonas araştırılmıştır. Sonuçlar Türk Standardı (TS 266) (İnsani Tüketim Amaçlı Sular)' ya göre değerlendirilmiştir. Ham suların tamamında (%100) koliform bakteri ve %46'sında dışkı kaynaklı E. coli tespit edilmiştir. Bu sularda ayrıca Aeromonas %97, Pseudomonas %67, Vibrio %8, Plesiomonas %5, Yersinia %1 ve Shigella %1 oranlarında bulunmuştur. Arıtma tesisi genel çıkış sularıyla şebeke sularında sırasıyla koliform bakteri %4 ve %5, dışkı kaynaklı E. coli %1 ve %2, Aeromonas %16 ve %23, Pseudomonas %10 ve %14 oranlarında saptanmıştır. Arıtma tesisisi genel çıkış ve şebeke sularında EPEC, Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Vibrio ve Plesiomonas bulunmamıştır. Sonuç olarak İstanbul'un ham su örneklerinin tamamı kirli olmasına karşılık şebeke suyu örneklerinin %95'inin TS 266' ya uygun olduğu görülmüştür. Arıtma işlemlerinin bakteriyolojik açıdan genel olarak etkili olduğu, fakat insan sağlığı açısından potansiyel bir risk oluşturan Aeromonaslar bakımından yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim