Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 4, Sayfa(lar) 221-224
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İstanbul'da polikarbonat damacanalarda satılan içme sularının bakteriyolojik incelenmesi
Fatma Köksal, Mustafa Samastı
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Polikarbonat damacana içme suyu, patojen bakteri, fekal koliform, İstanbul

Su kaynaklı patojenlerle içme suyunun kirlenmesi ciddi halk sağlığı endişesidir. Bu nedenle içme suyunun mikrobiyolojik kalitesi önemlidir. Bu çalışmada İstanbul'da alternatif içme suyu olarak kullanılan polikarbonat damacana içme sularının patojen bakteri bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda Mayıs 2005-Mayıs 2006 tarihleri arasında muhtelif semtlerindeki su satış noktalarından 92 polikarbonat damacana (19L) içme suyu toplanmıştır. Örnekler membran filtre yöntemi ile Türk Standartlarına (TS 266) göre incelenmiştir. Örneklerin %54'inde koliform ve %3 dışkı kaynaklı E. coli bulunmuştur. Ayrıca %23 Aeromonas, %38 Pseudomonas sp. tespit edilmiştir. Enteropatojenik E. coli (EPEC), Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacte sp., Vibrio ve Plesiomonas sp. gibi patojenlere rastlanmamıştır. Sonuç olarak incelediğimiz polikarbonat damacana su örneklerinin %54' inin TS 266' da belirtilen niteliklere uymadığı görülmüştür. Bu kontaminasyonun sebebinin kısmen tekrar tekrar kullanılan damacanalar olduğu ve bu nedenle tek kullanımlık kapların kontamınasyonu kontrol etme bakımından daha uygun olabileceği düşünülmüştür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim