Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 2, Sayfa(lar) 049-056
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Helicobacter pylori'nin Yaşam Stratejisi
Ebru DEMİRAY GÜRBÜZ, Özlem YILMAZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Helicobacter pylori, virülans faktörleri

Helicobacter pylori gastrit, mide ve duodenal ülser, mide kanseri ve mukoza ilişkili lenfoit doku (MALT) lenfoması oluşumunda önemli bir risk faktörüdür. H. pylori midedeki zor şartlarda yerleşir; düşük pH ortamında canlılığını korur ve kolonize olur ve aynı zamanda epitelin hızlı yenilenmesi ve peristaltik hareketlere rağmen, insan mide mukoza hücrelerine tutunma ve lokalize olma yeteneğine sahiptir. Asit pH'daki yaşam stratejisinde; hızlı hareketi, üreaz enzimi, çeşitli virülans faktörleri ve kemotaksis gibi hücresel faktörler rol oynar. Virülans faktörleri, tip IV sekresyon sistemiyle (T4SS) ya da farklı yolaklarla hücre içerisine girmekte ve hücre içi bağışık yanıtın başlatılmasında rol oynamaktadır. Bu derlemede, H. pylori'nin asit pH'da yaşamını sürdürebilmesi, mide mukozasına kolonizasyonu ve mide epiteline tutunması için gerekli olan virülans faktörlerinin H. pylori enfeksiyonu oluşumundaki rolü ve önemi tartışılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim