Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 4, Sayfa(lar) 144-148
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kırıkkale Ağız Diş Sağlığı Merkezi Çalışanlarında HBsAg, Anti HBS, Anti HCV ve Anti HIV Seropozitifliği
Havva AVCIKÜÇÜK, Serap SÜZÜK
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kırıkkale
Anahtar Sözcükler: Sağlık çalışanları, HBV, HCV, HIV

Amaç: Sağlık çalışanları kan ve vücut sıvılarıyla karşılaşmalarından dolayı enfekte olma riski altındadır. Bu çalışmada 2012 yılında Kırıkkale Ağız Diş Sağlığı Merkezinde görevli 118 sağlık çalışanında hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV) ve insan immünyetmezlik virüsü (HIV) seropozitifliğini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, toplam 118 sağlık çalışanın serum örneğinde hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), hepatit B yüzey antikoru (anti-HBs), HCV antikoru (anti-HCV) ve HIV antikoru (anti HIV) kemilüminesans esasına dayanan ELISA yöntemi (Vitros ECİ Q, Ortho Clinical Diagnostics, ABD) ile çalışıldı.

Bulgular: Sağlık çalışanlarında HBsAg, anti HCV ve anti-HBs seropozitifliği sırasıyla %0.85, %1.69 ve %89.83 olarak bulundu. Anti HCV pozitif olan iki sağlık çalışanı ofis alanında çalışıyordu. Anti HIV, tüm merkez çalışanlarında negatif bulundu.

Sonuç: HBV, HCV ve HIV için risk altında bulunan sağlık çalışanlarının aralıklı olarak bu virüsler açısından taranması gerekmektedir. Kan yoluyla bulaşan hastalıklardan etkili bir korunma için aşılama ve standart enfeksiyon kontrol önlemleri alınmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim