Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 4, Sayfa(lar) 165-168
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kirli Bir Yaranın Cunninghamella ile Kolonizasyonu
Burçak CÖMERT KOÇAK1, Kenan HIZEL2, Serhan TUNCER3, Feyza DEMİR4, Kayhan ÇAĞLAR1, Ayşe KALKANCI1, Semra KUŞTİMUR1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
4Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Van
Anahtar Sözcükler: Cunninghamella bertholletiae, yara yeri, kolonizasyon

Cunninghamella türleri Mucoromycotina alt şubesinde yer alan küf mantarlarıdır. Mantar sporların inhalasyonu ya da travmaya bağlı cilt bütünlüğünün bozulmasıyla deriye inoküle olup, fırsatçı enfeksiyonlar yapabilmektedir. Bu raporda, araç içi trafik kazası sonrası oluşan kirli yaradan Cunninghamella bertholletiae olduğu düşünülen bir küf izolasyonu yapılan bir olgu sunulmaktadır. Otuz bir yaşında kadın hasta araç içi trafik kazası sonrası bilateral ön kol seviyesinden ampütasyon olması nedeniyle acil servise getirilmiştir. Opere edilen hastanın operasyon sonrası takibinde güdük bölgesinden akıntısı olmuştur. Akıntı kültüründe bir küf mantarı izole edilmiştir. Yara örneğinin direkt incelenmesinde yoğun septasız hifler görülmüştür. Küf mantarı, fenotipik olarak Cunninghamella bertholletiae olduğu düşünülmüştür. Hastanın takipleri sırasında kan şekeri yüksekliği saptanarak Tip II diyabet tanısı konmuştur. Yaranın debridmanı sonrasında akıntı kesilmiştir. Üreyen mantar deride kolonizasyon olarak kabul edilmiş ve antifungal tedavi verilmemiştir. Daha sonraki kültürlerinde üreme saptanmamıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim