Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 4, Sayfa(lar) 158-162
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Türkiye'nin Güney-Batı Anadolu Bölgesindeki Ilgın (Genus: Tamarix L.) Ağaçlarında Cryptococcus neoformans Kolonizasyonu Takibi
Çağrı ERGİN, Mustafa ŞENGÜL, Özgün KİRİŞ SATILMIŞ
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
Anahtar Sözcükler: Cryptococcus neoformans, Tamarix hispida, ılgın, çevresel

Amaç: Cryptococcus neoformans Dünya'nın çeşitli bölgelerinde çürüyen ağaçlardan ve kovuklardan izole edilebilen bazidiyomiçet bir maya mantarıdır. Anadolu'da yaygın bir cins olan ılgın (Genus: Tamarix L.) ağaçları turistik bölgelerde çevre düzenlemesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı ılgın ağaçlarında C. neoformans varlığını araştırmak ve varlığı durumunda kolonizasyonunun takibini yapmaktır.

Gereç ve Yöntem: Güney-batı Anadolu'nun Ege ve Akdeniz bölgelerinde 201 ılgın ağacı araştırmaya alındı. Kültür için bifenil ve antibiyotik içeren Staib agar kullanıldı. Çevresel örneklemede kullanılan eküvyonu içeren tüpler, oda sıcaklığında bekletildi ve düzenli olarak sub-kültür işlemi yapıldı.

Bulgular: C. neoformans yalnızca bir (%0.49) Tamarix hispida ağacından 280 koloni/eküvyon yoğunluğunda izole edildi. İlk izolasyonu takiben beş aylık süre boyunca aynı ağaçtan başarılı bir şekilde tekrarlayan izolasyonlar yapıldı. Dört aylık süre boyunca, laboratuvar ortamında bekletilen örneklerden de yoğunluğu giderek düşen sayıda tekrarlayan izolasyonlar yapıldı.

Sonuç: Ilgın ağaçlarının C. neoformans için yeni bir kolonizasyon kaynağı olabileceği düşünüldü. Mayaların, laboratuvar koşullarında, örnekleme tüpleri içinde canlı olarak kalabilmeleri muhtemeldir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim