Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2016, Cilt 46, Sayı 2, Sayfa(lar) 058-062
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Human Papillomavirusun L1 Gen Bölgesinin Klonlanması ve Açıklatılması
Yasemin BULUT, Zülal Aşçı TORAMAN, Adnan SEYREK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
Anahtar Sözcükler: Ekspresyon, Human papillomavirus, HPV, klonlama

Amaç: Bu çalışmada, human papillomavirusun (HPV) yüksek patojenik genotiplerinin (HPV 16 ve HPV 18) L1 gen bölgesinin klonlanması ve prokaryotik sistemde açıklatılması rapor edilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Öncelikle, HPV 16 ve 18 DNA pozitif doku örneklerinden HPV DNA'ları izole edildi. Daha sonra, L1 gen kısmı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile çoğaltıldı ve pH6HTC His6HaloTag® T7 plazmid vektörde klonlandı. Bu vektörler Escherichia coli'ye transforme edildi ve transforme bakteri hücreleri ampisillin içeren vasata selekte edildi.

Bulgular: Transforme E. coli hücrelerinden elde edilen rekombinant vektörlerde L1 geni varlığı restriksiyon enzim analizi ve PCR-tarama testleri ile belirlendi. Ampisillin içeren vasat ortamında üretilen his-işaretli L1 proteinleri pürifiye edildi. Pürifiye rekombinant L1 proteinleri sodyum dodesilsülfat–poliakrilamid jel elektroforez (SDS-PAGE) ile belirlendi.

Sonuç: Bu çalışma ile elde edilen HPV L1 proteininin aşı olarak kullanımı potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle bu proteinin ökaryotik sistemde açıklatılması ve aşı çalışmaları planlamaktayız.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim