Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2020, Cilt 50, Sayı 3, Sayfa(lar) 117-133
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Virüsler
Shakhnoza Sarzhanova1,2, Gülendam Bozdayı1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Türkistan
Anahtar Sözcükler: Yeni virüsler, yeniden önem kazanan virüsler, salgın

Yeni ortaya çıkan ve yeniden önem kazanan bulaşıcı hastalıklar dünya genelinde artmaktadır. Son otuz yılda Ebola, Nipah, Hendra, Zika, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS), Ortadoğu solunum sendromu (MERS) ve yeni (Novel) koronavirüsler (COVID-19) dâhil olmak üzere 30?dan fazla yeni insan patojeni keşfedilmiştir ve bunların %75?inin hayvanlardan kaynaklandığı bilinmektedir. Virüsler, insanlarda yaşamsal tehlike oluşturan, birçok hastalığa neden olan ve insan evrimi ile birlikte gelişen, etkili bulaşıcı ajanlardır. Yeni ortaya çıkan özellikle RNA virüsleri, yeni bir konakçıya ve değişen ortamlara diğer patojenlerden daha hızlı bir şekilde adapte olma potansiyeline sahiptir. Son yıllarda artış gösteren konak, çevre ve mikroorganizmalarla ilgili birçok faktör yeni ortaya çıkan ve yeniden önem kazanan enfeksiyon hastalıklarını gündeme getirmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim