Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 3, Sayfa(lar) 271-275
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Araştırılan Hastalarda QuantiFERONTB GOLD Testi ile Tüberkülin Deri Testinin Karşılaştırılması
İmge Say1, Burak Küçük1, Filiz Orak1, Murat Aral1, Adem Doğaner2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Latent tüberküloz, tüberkülin deri testi, quantiferon

Amaç: Çalışmamızda, latent tübeküloz enfeksiyonu tanısında tüberkülin deri testi ile QuantiFERONTB Gold Plus (QFT-Plus) testinin tanısal değerinin belirlenmesi ve bu iki testin etkinliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında tüberküloz şüpheli QuantiFERONTB GOLD Plus testi ile tüberkülin deri testi sonuçları bulunan 134 hasta dâhil edilmiştir.

Bulgular: Çalışmamıza yaşları 5-80 arasında değişen 134 hasta alınmıştır. QFT-Plus pozitif olguların 26’sında TDT pozitif, 17’sinde TDT negatif bulunmuştur. Altmış dört hastada TDT pozitif olarak bulunmuştur. TDT pozitif hastaların 26’sında QFT-Plus pozitif, 38’inde QFT-Plus negatif bulunmuştur. Dağılımsal farklılık istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır. QFT-Plus ve TDT testleri arasında ise uyum saptanmamıştır.

Sonuç: Sonuç olarak, LTBE araştırılmasında günümüzde hâlen rutinde kullanılmakta olan TDT’nin bazı dezavantajlarının olduğu göz önünde bulundurulduğunda, QFT-Plus testinin maliyeti yüksek olmasına karşın alternatif olarak kullanılabileceği düşünülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim