Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2023, Cilt 53, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-074
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ekstraintestinal Patojenik Escherichia coli: Virülans Faktörleri
Hüseyin Akdoğan, Nezahat Akpolat
Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
Anahtar Sözcükler: ExPEC, virülans faktörleri, ekstraintestinal, E. coli

Escherichia coli insanlarda hem mikrobiyota hem de patojenite açısından en önemli bakterilerden biridir. E. coli ekstraintestinal ve intestinal gruplarda yer alan farklı patolojik etkiler gösteren farklı patotiplere sahiptir. Ekstraintestinal E. coli grubunda üropatojenik E. coli, sepsis ilişkili E. coli ve neonatal menenjit ilişki E. coli yer almaktadır. Bunlar arasında en sık enfeksiyon etkeni üropatojenik E. coli’dir. Farklı patolojik etkilere sahip enfeksiyonlara neden olması ekstraintestinal E. coli’de çeşitli virülans faktörlerinin varlığına bağlıdır. Bu faktörler arasında başlıca adezinler, invazinler, sideroforlar, protektinler/serum direnci ve toksinler yer almaktadır. Bu derlemede ekstraintestinal patojenik E.coli enfeksiyonlarının patogenezinde rol alan bu virülans faktörleri ele alınmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim