Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 49, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-023
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Colistin Resistance in Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae Clinical Isolates
Ceren Özkul Koçak1, Gülşen Hazırolan2
1Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Keywords: Carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae, colistin, antimicrobial susceptibility

Objective: The limitations of treatment options in carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae infections have been related to high morbidity and mortality in recent years. The wide usage of colistin as the last-line treatment for those infections has led to the development of an increasing resistance to colistin.

Method: In the present study, a total of 81 carbapenem- resistant K. pneumoniae, which were isolated from various clinical specimens in Central Laboratory of Hacettepe Universiy Medical Faculty between September 2018-December 2018, were tested against colistin by using broth microdilution method according to the EUCAST standards.

Results: Colistin resistance was determined in 39.5% (n=32) of the isolates tested. According to the sample site, 35% of the urine isolates and 56% of the blood isolates were resistant to colistin. Isolates all of the total 3 cerebrospinal fluid samples included in the analysis were also resistant to colistin.

Conclusion: The high prevalence of colistin resistance may cause limitations in treatment options in multiple- drug resistant K. pneumoniae infections.


[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim