Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2019, Cilt 49, Sayı 4, Sayfa(lar) 206-211
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
The Prevalence of Rotavirus and Adenovirus Childhood Gastroenteritis: data of the University Hospital of Cerrahpaşa Medical Faculty Between January 2013 and December 2018
Harika Öykü Dinç1, Zeynep Taner2, Doğukan Özbey1, Nesrin Gareayaghi3, Serhat Sirekbasan4, Bekir Sami Kocazeybek1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Altınbaş Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştirma Hastanesi, Kan Merkezi, İstanbul
4Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Çankırı
Keywords: Rotavirus, adenovirus, gastroenteritis

Objective: Aims of this study at evaluating the seroprevalence of antigen positivity and retrospective correlation with demographic data in stool specimens which were sent to the laboratory for rotavirus antigen testing from patients with suspicion of gastroenteritis between January 2013 and December 2018.

Method: Rotavirus and adenovirus antigens were examined with the immunochromatographic test (RIDA Quick Rotavirus/Adenovirus Combi, R-Biopharm, Germany) in stool specimens according to the recommendations of the manufacturer.

Results: 1359 patients were screened for rotavirus and 1270 patients for adenovirus antigen and aged was between 0-5 years. Rotavirus antigen was detected in 194 (%14.3) and adenovirus antigen in 39 (3.1%) of the investigated all stool samples. Rotavirus antigen positivity was most frequently in the 0-1 age group (n=141, 72.7%) and was the most common season in winter. Adenovirus antigen positivity was found between 0-24 month age group (n=20, 51.3%) and the most frequency season was determined as winter.

Conclusion: The most common cause of gastroenteritis in children is rotavirus; found to be lower than the previous period. Adenovirus is similar to the data of the other regions of Turkey.


[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim