Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 232-235
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının İsepamisin ve Amikasine Duyarlılıkları
Turan Gündüz1, Süheyla Sürücüoğlu1, Semra Kurutepe1, Ümit Algün2, Beril Özbakkaloğlu1
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, isepamisin ve amikasine duyarlılık
Özet
Aminoglikozid grubu antibiyotikler Gram negatif bakterilerin etken olduğu ağır ve yaşamı tehdit eden infeksiyonlarda tercih edilen antibiyotiklerdir. Buna karşın aminoglikozidleri modifiye eden enzimler yolu ile bunlara karşı gelişen direnç önemli bir sorun oluşturmaktadır. İsepamisin, bu enzimlere daha dirençli olan yeni bir aminoglikozittir.

Bu çalışmada Ocak-1999 ile Aralık-2001 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yatırılarak veya ayaktan tedavi gören hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen 150 Pseudomonas aeruginosa suşu değerlendirilmeye alınmıştır.

İncelenen 150 P. aeruginosa suşunun, isepamisin ve amikasine duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile incelenmiştir. İncelenen suşların 144'ünün (%96) hem isepamisine hem de amikasine duyarlı olduğu bulunmuştur. Altı suşun ise her iki antibiyotiğe birden dirençli olduğu gösterilmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim