Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 242-245
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Vajinal ve Rektal Kolonizasyonu Olan Gebelerden İzole Edilen B Grubu Streptokokların Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Aynur Topkaya1, Metin Küçükercan2, Naz Oğuzoğlu2, Nuriye Ünal2, Kezban Narin3
1 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
3 Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İstanbul
Anahtar Kelimeler: B grubu streptokok, antibiyotiklere duyarlılık
Özet
Vajinal ve rektal kolonizasyonu olan gebeler, yenidoğanın B grubu streptokok (BGS) infeksiyonlarının en önemli kaynağı olup, BGS eradikasyonu amacıyla antimikrobiyal tedavi uygulamaları tüm dünyada tartışılmaktadır. Bu amaçla BGS taşıyıcılığı araştırılan gebelerin vajinal ve rektal sürüntü örneklerinden izole edilen toplam 68 BGS kökeninin, tedavide kullanılan antimikrobiyallerden, penisilin, ampisilin, tetrasiklin, kloramfenikol, klindamisin, ofloksasin, eritromisin, vankomisin, seftriakson duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. Penisilin, ampisilin ve vankomisine direnç saptanmazken, en yüksek direnç % 92.6 oranında tetrasikline karşı bulunmuştur. Çalışmaya alınan kökenlerİn % 11.8 ‘inin çoklu antibiyotik direncine sahip olduğu görülmüştür. Penisilin duyarlılığı olan gebelerde B grubu streptokok eradikasyonunda kullanılabilecek diğer antibiyotiklere direnç oranı ise % 1-13 arasında değişmektedir. Gebelerden izole edilen BGS ‘ların antibiyotik duyarlılıklarının rutin olarak incelenmesinin, hem kolonizasyondan sorumlu bakterilerin eradikasyonu, hem de invazif infeksiyonların tedavisinde yol gösterici olacağı düşünülmüştür.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim