Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa(lar) 022-025
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Stenotrophomonas maltophilia Klinik Suşlarında Antimikrobiyal Direnç
Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI1, Adil KARADAĞ2, Hava YILMAZ3, Keramettin YANIK2, Murat GÜNAYDIN2
1Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalları, Samsun
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, direnç, Stenotrophomonas maltophilia
Özet
Giriş: Stenotrophomonas maltophilia önemi gittikçe artan fırsatçı bir patojendir. Birçok enfeksiyona neden olabilmekte ve sıklıkla solunum yolları, kan, yara ve üriner sistem örneklerinden izole edilmektedir. Antimikrobik ajanların büyük bir çoğunluğuna karşı intrinsik dirence sahip olması nedeniyle tedavisi oldukça zordur. Bu çalışmanın amacı, yedi yıllık süre boyunca izole edilmiş S. maltophilia suşlarının dağılımı ve antibiyotik duyarlılıklarını incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, yedi yıllık süreçte izole edilmiş olan 566 S. maltophilia suşunun dağılımı ve antimikrobik duyarlılığı retrospektif olarak incelenmiştir. Suşların tanımlama ve antibiyotik duyarlılıklarına, Vitek2 Compact (Biomeriux, France) ve Phoenix (BD, USA) otomatik cihazları ile bakılmıştır.

Bulgular: Suşlar en sık olarak dâhiliye kliniğinden (n=141) izole edilmiştir. Solunum yolu örnekleri (n=283) suşların en sık izole edildiği örnek türü olmuştur. Suşların, %7,2'si (n=41) trimetoprim-sulfametoksazol'e, %11,5'i (n=65) levofloksasine ve % 53,5'i (n=303) seftazidime orta duyarlı veya dirençli olarak saptanmıştır.

Sonuç: Antimikrobik direnç oranları merkezler arasında farklılık göstermektedir. Değişen direnç oranları göz önüne alındığında aktif ve geniş kapsamlı surveyans sistemlerine gereksinim olduğu düşünülebilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim