Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2019, Cilt 49, Sayı 3, Sayfa(lar) 140-146
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Geobacillus toebii HBB-218 Tarafından Üretilen Bakteriyosinin Konserve Gıdalarda Bacillus coagulans ve Geobacillus stearothermophilus’u Engellemek Amacıyla Uygulanması
Ayşe Alkış Ceylan1,2, Gamze Başbülbül1,2
1Aydın Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi, Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein Merkezi, REDPROM, Aydın
Anahtar Kelimeler: Bakteriyosin, Geobacillus toebii, konserve gıda, termofilik
Özet
Amaç: Bakteriyosinler, bakteriler tarafından üretilen ve üreticiye yakın akraba türlerin gelişmesinde engelleyici bir etki gösteren protein yapıda bileşiklerdir. Son yıllarda, termofilik bakteriler tarafından üretilen bakteriyosinler, termostabil olmaları nedeniyle ısıl işlem görmüş gıdaların korunmasında dikkat çekmiştir. Bu çalışmada, Geobacillus toebii HBB-218 suşu tarafından üretilen ve toebisin 218 olarak adlandırılan bakteriyosinin konserve gıdalarda Bacillus coagulans DSM 1 ve Geobacillus stearothermophilus DSM 22’nin gelişimine karşı etkisi incelenmiştir.

Yöntem: Bakteriyosin üreticisi olan Geobacillus toebii HBB-218 bakterisi sıvı besiyerinde inkübe edilmiş ve hücresiz kültür sıvıları liyofilize edilerek aktivite hesaplanmıştır. Toebisin 218 olarak adlandırılan bakteriyosin, konserve mısır, konserve bezelye ve salçaya inoküle edilen indikatör bakterilerin vejetatif hücreleri ve endosporları üzerinde test edilmiştir. İndikatör bakteri olarak B. coagulans DSM 1 ve Geobacillus stearothermophilus DSM 22 kullanılmıştır. Farklı zaman aralıklarında gıda örneklerinden canlı hücre sayımları yapılmış ve kontrol grubu ile kıyaslanmıştır.

Bulgular: B. coagulans DSM 1 ve Geobacillus stearothermophilus DSM 22’nin vejetatif hücreleri ile yapılan deney düzeneğinde liyofilize edilmiş bakteriyosin bakteri hücre sayısında kademeli bir azalmaya neden olmuştur. Yirmi dört saat sonunda ise canlı bakteri hücresine rastlanmamıştır. Aynı işlem, söz konusu bakterilerin endosporları ile de denenmiştir. Endosporlarla kurulan deney düzeneklerinde, sayım sonuçları incelendiğinde, üremenin 2-7 veya 7-15 günler arasında sonlandığı görülmüştür.

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre, Toebicin 218’in, konserve yiyeceklerde G. stearothermophilus ve Bacillus coagulans’a karşı biyokoruyucu olarak kullanılma potansiyeline sahip olduğu görülmüştür.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim