Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2019, Cilt 49, Sayı 3, Sayfa(lar) 169-174
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Vajinal Floradan İzole Edilen Lactobacillus sp. Metabolitlerinin Antibiyofilm Aktivitelerinin Araştırılması
Müjde Eryılmaz1, Didem Kart2, Suna Sibel Gürpınar1
1Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Kelimeler: Lactobacillus sp., metabolit, antibiyofilm aktivite
Özet
Amaç: Bu çalışmada, vajinal kültürlerden izole edilen Lactobacillus sp. metabolitlerinin Pseudomonas aeruginosa biyofilmleri üzerindeki antibiyofilm aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmada, önceden 16S rRNA dizi analizi ile identifikasyonları yapılmış olan 20 adet Lactobacillus sp. izolatı kullanılmıştır. İzolatların metabolitlerinin antibiyofilm aktiviteleri P. aeruginosa üzerine mikroplak temelli antibiyofilm yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Negatif kontrol olarak steril De Man-Rogosa Sharpe Broth besiyeri kullanılmıştır.

Bulgular: Test edilen metabolitlerin tamamı P. aeruginosa biyofilmleri üzerinde istatiksel olarak anlamlı antibiyofilm aktivite göstermiştir. Metabolitler arasında fark olmakla birlikte, biyofilm hücre sayısında en az 4 logaritma (kob/ml) azalış saptanmıştır. En iyi antibiyofilm aktivite Lactobacillus gasseri ve Lactobacillus jensenii metabolitleri için saptanmış olup, bunlar P. aeruginosa biyofilm hücrelerinin tamamını yok edebilmiştir.

Sonuç: Patojen bakterilerin planktonik formlarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan antibiyotikler, biyofilm içindeki bakterilerin eradikasyonunda çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Vajinal Lactobacillus sp. metabolitlerinin göstermiş olduğu iyi antibiyofilm aktivite, bu metabolitlerin biyofilm ilişkili enfeksiyonlar ile mücadelede alternatif ajanlar olarak kullanılabileceklerini düşündürmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim