Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-156
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Toplum Kökenli Pnömonilerden Soyutlanan Streptococcus pneumoniae Suşlarında Penisilin Direnci
Süheyla Sürücüoğlu1, Semra Kurutepe1, Hörü Gazi1, Nuri Özkütük1, Pınar Çelik2, Beril Özbakkaloğlu1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: Streptococcus pneumoniae, penisilin, antimikrobiyal direnç

Son yıllarda tüm dünyada penisilin ve çoğul dirençli pnömokokların artması, bu bakterilerin etken olduğu infeksiyonların tedavisinde sorunlara neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı Manisa Bölgesi'nde erişkin hastalarda toplumdan kazanılmış pnömoni etkeni olarak soyutlanan Streptococcus pneumoniae izolatlarında penisiline ve diğer antimikrobiyal maddelere direnç durumunu araştırmaktır. Çalışmada 145 suş incelemiş ve penisiline duyarlılık oksasilin disk difüzyon testi ve E-test yöntemi ile, diğer antibiyotiklere duyarlılık disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar pnömokoklarda penisiline orta düzeyde direncin %18.6, yüksek düzeyde direncin %1.4, çoğul direncin ise %4.8 oranında olduğunu göstermektedir. Bölgemizde rastlanan çoğul dirençlik fenotipinde, penisiline direncine daha çok makrolid ve trimetoprim/sulfametoksazole direncinin oranları eşlik etmektedir. Kinolonlara, vankomisine ve meropeneme direnç saptanmamıştır. Diğer antimikrobiyal maddelere direnç oranla, sırası ile, trimetoprim/sulfametoksazole %17.9, eritromisine %17.2, klindamisine %8.3, gentamisine %4.1, sefaklora %4.1, azitromisin %2.1, amoksisilin-klavulonata %1.4, kloramfenikole %0.7 ve seftriaksona %0.7 olarak bulunmuştur. Bölgemizde penisiline direnç oranının düşük bulunması nedeni ile toplum kökenli pnömokoksik pnömonilerin tedavisinde penisilinin ilk seçenek olabileceği düşünülmüştür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim