Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 175-177
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Aterosklerotik Kalp Hastalığı Olan Kişilerde Chlamydia pneumoniae Seroprevalansı
Tamer Şanlıdağ1, Nuri Özkütük1, Sinem Akçalı1, Ozan Ütük2, Beril Özbakkaloğlu1, Cevat Şeküri2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: Chlamydia pneumoniae, ateroskleroz, IgG, IgA

Bu çalışmada, arterosklerotik kalp hastalığı (ASKH) olan ve olmayan kişilerde Chlamydia pneumoniae IgG ve IgA antikor seropozitifliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya miyokart infarktüsü tanısı alan, aterosklerozlu 112 hasta ve aterosklerotik kalp hastalığı bulguları görülmeyen 30 sağlıklı kontrol grubu alınmıştır. Hasta ve kontrol gruplarının serum örneklerinde mikro-enzim immunoassay yöntemiyle (Euroimmun) C. pneumoniae IgG ve IgA antikorları araştırılmıştır. Aterosklerozlu hasta grubunda C. pneumoniae IgG pozitifliği % 97.3 (109/112), sağlıklı kontrol grubunda %73.3 (22/30); C. pneumoniae IgA pozitifliği ise sırasıyla %70.5 (79/112) ve % 0.0 (0/30) oranında saptanmıştır. Bu bulgulara göre, aterosklerozlu hastalarda C. pneumoniae IgG ve IgA antikor pozitifliği kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim