Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 178-181
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Candida Kökenlerinde Slime Faktörü Üretiminin Araştırılması
Yusuf Yakupoğulları, Zülal Aşçı Toraman
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
Anahtar Sözcükler: Candida albicans, non-albicans Candida, slime faktör

Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden soyutlanan Candida kökenlerinde slime faktörü varlığı araştırılmıştır. Toplam 100 adet Candida kökeni incelenmiş , bunlardan 49'u vajinadan, 25'i idrardan, 13'ü balgamdan, altısı boğazdan, üçü kandan, ikisi periton sıvısı ve ikisi yara kültüründen soyutlanmıştır. İncelenen kökenlerin 72'si (%72) Candida albicans, dokuzu (%9) Candida tropicalis, yedisi (%7) Candida kefyr, altısı (%6) Candida krusei, ikisi (%2) Candida parapsilosis, ikisi (%2) Candida pseudotropicalis ve ikisi (%2) Candida dublinienesis olarak tanımlanmıştır. Bu kökenlerde slime faktör oluşumu modifiye tüp adherens metodu ile araştırılmış ve 12 köken (%12) slime faktör olumlu olarak saptanmıştır. Slime faktör oluşturan kökenlerin altısı (% 8.3) Candida albicans, ikisi (% 22.2) Candida tropicalis, ikisi (%28.6) Candida kefyr, biri (%16.7) Candida krusei ve biri (%50) Candida dublinienesis olarak tanımlanmıştır. Candida albicans kökenlerinin slime oluşturma sıklığı %8.3 olarak saptanmış, non-albicans kökenlerinin slime oluşturma sıklığı %25 olarak bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim