Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 190-194
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Askerlerde ve AIDS Hastalarında Strongyloides stercoralis Araştırılması
Hayriye Kırkoyun-Uysal, Özden Büyükbaba-Boral
İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Strongyloides stercoralis, Baermann tekniği

Çalışmamızda, Beşiktaş Jandarma Komutanlığı'ndaki 226 askerin ve İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Klinikleri'nde yatan 44 AIDS'li hastadan alınan dışkı örnekleri Strongyloides stercoralis varlığı açısından incelenmiştir.

Baermann tekniği ve agar kültür yöntemleriyle incelenen dışkı örneklerinde S. stercoralis saptanmamıştır. Dışkı örneklerinin diğer helmintlerin ve protozoonların araştırılması için uygulanan formol-eter yoğunlaştırma yöntemiyle incelenmesinde ise askerlere ait dışkıların %6.19 ‘ unda parazit varlığı belirlenmiştir. AIDS'li hastalarda ise formol-eter yoğunlaştırma yöntemi ile potansiyel patojen ve patojen parazitlerin saptanması için uygulanan modifiye asit boyama yöntemlerinde %11.3 oranında protozoon varlığı saptanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim