Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 020-024
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan örneklerinden izole edilen Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ve Enterobacter suşlarının antibiyotiklere duyarlıkları
Emel Sesli Çetin, Mustafa Demirci, Selçuk Kaya, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Ali Kudret Adiloğlu, Yasemin Göksu, Nurettin Gönülateş
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta
Anahtar Sözcükler: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp., kan kültürü, in vitro antibiyotik direnci

Dirençli Gram negatif çomakların neden olduğu nozokomiyal infeksiyonlar hastanelerin önemli problemidir. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ve Enterobacter türleri kan kültürlerinden en sık izole edilen Gram negatif çomaklardır. Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yatmakta olan hastaların kan örneklerinden izole edilen 80 E. coli, 45 K. pneumoniae ve 25 Enterobacter suşu retrospektif olarak değerlendirilerek, tedavilerinde kullanılabilecek olan antibiyotiklere duyarlıkları bildirilmiştir. Suşlar Ocak 2004-Ocak 2005 tarihleri arasında izole edilmiş ve antibiyotiklere duyarlık deneyleri NCCLS standartları doğrultusunda disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır.

Sonuç olarak üç bakteri cinsinin de en duyarlı olduğu antibiyotiğin imipenem, en dirençli olduğu antibiyotiğin ise amoksisilin klavulanik asit olduğu tespit edilmiştir. Bakterilerin denenen antibiyotiklere duyarlılık paternleri benzerlik göstermekle birlikte, K. pneumoniae ve Enterobacter suşlarında özellikle seftazidim ve sefoksitine yüksek direnç oranları tespit edilmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim