Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 020-022
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Solunum Yolu İnfeksiyonlarından İzole Edilen Beta Hemolitik Streptokoklar ve Eritromisin Direnci
Rahmiye Berkiten, S. Dilara Gürol
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa-İstanbul
Anahtar Sözcükler: Solunum sistemi, Β hemolitik streptokok, eritromisin direnci

Alt ve üst solunum yolu infeksiyonu şüphe edilen 2979 erişkin hastadan 1998 yılında izole edilen 159(%5) Β hemolitik streptokok suşu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Klasik yöntemlerle beta hemolitik streptokok olduğu saptanan suşların grup tayini lateks aglütinasyon yöntemi, penisilin ve eritromisine duyarlılıkları NCCLS önerilerine göre disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. 100'ü boğaz salgısı (30A, 21F, 18G, 17C, birer B ve D), 57'si balgam (16F, 14A, 10G, 6C, 2B), birer adedi trakel aspirat ve kulak akıntısından izole edilen suşların 44'ü (%28)A, 37'si (%23) F, 29'u(%18)G, 24'ü (%15) C, 3'ü ( %1.8) B, biri (%0,6) B grubu olarak saptanmış 21 suş gruplandırılmamıştır. Tümü penisiline duyarlı bulunan suşların 21'i (%13) eritromisine dirençli, 4'ü (%2.5) orta duyarlı bulunmuş ve dirençli suşların %10'u boğaz salgısı, %18'i balgam örneğinden izole edilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim