Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-030
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gram pozitif koklara karşı linezolidin in vitro aktivitesinin değerlendirilmesi
Birsen Kanan, Filiz Akşit, Abdurrahman Kiremitçi
Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
Anahtar Sözcükler: Linezolid, Gram pozitif kok, antibiyotiklere duyarlılık

Bu çalışmada oksazolidinon grubu yeni bir antibiyotik olan linezolid ve bazı antibiyotiklerin (penisilin, imipenem, vankomisin, teikoplanin, levofloksasin ve fusidik asit) metisiline duyarlı ve metsiline dirençli Staphylococcus aureus (n=60), metisiline duyarlı ve metsiline dirençli koagulaz negatif stafilokok (n=60), enterokok (n=50) ve pnömokok (n=20) suşlarına etkinlikleri etkinlikleri mikrodilüsyon yöntemiyle araştırılmıştır. İncelenen tüm Gram pozitif kok suşları, linezolid, vankomisin ve teikoplanine duyarlı bulunmuştur. Linezolid için saptanan MİK90 değerlerinin diğer antibiyotiklere duyarlılıktan etkilenmediği gözlenmiştir. Buna göre linezolid, metisiline dirençliler dahil tüm stafilokok suşlarına (MİK90 1-2 μg/ml), penisiline dirençli E. faecium suşları dahil tüm enterokoklara (MİK90 2 μg/ml) ve penisiline dirençliler dahil tüm pnömokok suşlarına (MİK90 1 μg/ml) karşı etkin bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim