Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 035-037
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sodyum Sakkarin'nin Escherichia coli, Proteus spp, Pseudomonas aeruginosa, Staphylocccus epidermidis, Staphylococcus aureus ve Enterococcus faecalis'in üremesi üzerine etkisi
Mehmet Oldacay1, Günhan Erdem2
1State Hospital Clinical Microbiology Laboratory, Çanakkale, Turkey
2Onsekiz Mart University Medical High School, Çanakkale Turkey
Anahtar Sözcükler: Sodyum sakkarin, E.coli, Proteus spp, P.aeruginosa, S.epidermidis, S.aureus, E.faecalis

E.coli, Proteus spp, P.aeruginosa, S.epidermidis, S.aureus ve E.faecalis'in üremesi 20-320 mg/ml Na-saccharin varlıgında incelenmiştir. Üremeyi ölçmek için spektrofotometrik yöntemler kullanılmıştır. Nasaccharin'in düşük konsatrasyonlarında P.aeruginosa, S.epidermidis, S.aureus ve E.faecalis'in üremesi üzerine etki saptanamazken, E.coli ve Proteus spp üremeleri inhibe olmuştur. Yüksek konsatrasyonlarda P.aeruginosa, S.epidermidis, S.aureus ve E.faecalis dahil tüm bakteriler inhibe olmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim