Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 046-048
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Değişik Gruplarda Hepatit B Seroprevalansı
Hatice Özbilge, Mustafa Ulukanlıgil, S. Taşçı, G. Aslan
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
Anahtar Sözcükler: HBsAg, anti-HBs, hepatit B taşıyıcılığı

Hepatit B virus infeksiyonları halen ülkemizde önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada Şanlıurfa yöresinde Hepatit B bulaşında riskli olabilecek grupların tesbiti ve korunma önlemlerinin alınması amaçlanmıştır. Çalışma grupları; Şanlıurfa Çocuk Esirgeme Kurumu, Kız Yetiştirme Yurdu, hastane personeli, hastane check-up polikliniği olarak belirlenmiştir. Toplam 275 bireyden alınan serumlar mikroELISA yöntemi (Organon Tektime cihazı ve kitleri) ile HBsAg ve Anti-HBs yönünden taranmıştır. HBsAg pozitifliği toplam 31 (%11-27) kişide ve Anti-HBs pozitifliği toplam 58(%21.09) kişide bulunmuştur. HBsAg pozitifliği Çocuk Esirgeme Kurumu'nda 7(%10.60), Yetiştirme Yurdu'nda 58(%7.14), hastane Personelinde 8(%14.81), Check-up polikliniğine başvuran kişilerde ise 31(%11.27) oranında bulunmuştur. Sonuç olarak bölgemizde çocuk populasyonundaki yüksek HBsAg pozitiflik oranı bebeklik döneminde yapılacak aşılamanın özellikle toplu yaşanan yerlerdeki gerekliliğini ortaya koymaktadır. Hastane personelindeki yüksek HBsAg pozitifliği sağlık personelinin eğitimine daha fazla önem verilmesini gerektirmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim