Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-039
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gönüllü ve gönüllü olmayan kan donörlerinde HBV, HCV, HIV ve sifiliz tarama test sonuçlarının değerlendirilmesi
Mustafa Gül, Pınar Çıragil, Murat Aral, Nazik Doğramacı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Anahtar Sözcükler: Kan donörleri, donör tarama testleri

Bu çalışmada kan donörlerin gönüllü olup olmama durumları ile, HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1-2 ve non-treponemal sifiliz antikor test sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Toplam 4107 donörün %15,7'si gönüllü, %84,2'si gönüllü olmayan donörlerden oluşmuştur. Tüm donörlerde %1,26 HBsAg, %0,24 anti-HCV pozitifliği saptanırken, anti-HIV 1-2 ve RPR pozitifliği saptanmamıştır. Gönüllü donörlerin sayılarının artırılmasına yönelik çalışmaların yararlı olacağı ve infeksiyon riskini en az düzeylere indirebilmek için yapılan tarama testlerinin dikkat ve özenli çalışmalar gerektirdiği sonucuna varılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim