Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-043
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Laboratuvar kaynaklı bruselloz: Olgu sunumu
Gönül Şengöz, Kadriye Kart Yaşar, Filiz Yıldırım, Denef Berzeg, Gülistan Altay, Özcan Nazlıcan
Department of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Haseki Education And Research Hospital, Istanbul
Anahtar Sözcükler: Bruselloz, laboratuvar çalışanı, güvenlik kabini

Laboratuvar kaynaklı bir bruselloz olgusu, ülkemiz gibi brusellozun hala endemik olduğu ülkelerde önem taşır. Brusella türleri laboratuvarlarda oldukça bulaşıcıdır. Brusellozdan şüphelenildiğinde klinisyen, elde çalışılan örnekler bağlamında laboratuvar çalışanlarını uyarmalıdır. Ancak, biyolojik güvenlik kabinlerinin kullanılması gibi infeksiyon kontrol önlemlerine rağmen laboratuvar kaynaklı bruselloz, çalışanların enfekte materyallerle teması nedeniyle önemini korumaktadır.

Sonuç olarak; brusellozda laboratuvar kaynaklı bulaş riskinin azaltılabilmesi, enfekte hayvan sayısını ve insanlarda hastalığın endemisitesini azaltmayla ilişkilidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim