Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-054
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Lyme hastalığının mikrobiyolojik tanısı
Ece Şen
Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, Temel Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Lyme hastalığı, Osp proteinleri, B.burgdorferi

Lyme hastalığı, vücuttaki pek çok organı etkileyen ve Borrelia burgdorferi spiroketinin sebep olduğu bir infeksiyondur. Bu infeksiyon, Ixodes grubu keneler tarafından taşınan en yaygın hastalık olup 1982-1992 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde 50.000 olgu bildirilmiştir. Orta Avrupa'da 1988 yılından sonra her yıl 4000-5000 olgu kayıtlara geçmiştir. Yurdumuzda ise 1990 yılından beri yayınlanan toplam olgu sayısı yirmi dolayındadır. Lyme hastalığı, kutup bölgeleri dışında tüm kıtalarda görülmektedir. 1982 yılında etkenin izolasyonundan sonra hastalığın mekanizmaları ve spiroketin biyolojisi üzerinde yoğun çalışmalar yapılmıştır. Yazımız, romatoid artritten epilepsiye, kalp rahatsızlığından menenjite kadar pek çok hastalığı taklit edebilen, antibiyotiklerle tedavi edilmeyen olgularda sakatlık ve nörolojik sekeller bırakabilen bu hastalığın etkenini tanıtmaya ve hastalığın mikrobiyolojik tanısını açıklamaya yöneliktir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim