Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-114
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Pnömokoklarda Penisiline Direnç Trendi
Oral Öncül1, Hakan Erdem2, Hüsnü Altunay1, M Fevzi Özsoy1 Alaadin Pahsa1, Şaban Çavuşlu1
1 GATA Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul
2 Sivas Asker Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Sivas
Anahtar Sözcükler: Streptococcus pneumoniae, penisilin, direnç

Streptococcus pneumoniae, giderek artış gösteren antibiyotik direnci ile önemi her geçen gün artan bir bakteridir. Bu çalışmada GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi Laboratuarı'nda izole edilen pnömokoklarda yedi yıllık sürede izlenen penisilin direnci sunulmaktadır.

Çalışma 1993-1997 (I.dönem) ve 1997-2000 (II.dönem) tarihleri arasında kesintisiz uygulanmıştır. Penisilin direnci, I.dönemde 148 pnömokok suşunda Müller Hinton buyyonunda mikrodilüsyon, II. dönemde 101 suş üzerinde E-test yöntemiyle araştırılmıştır. Direnç aralığı NCCLS'in önerileri doğrultusunda tanımlanmış ve referans suş olarak ATCC 29546 no'lu Streptococcus pneumoniae suşu kullanılmıştır.

Pnömokokların penisiline direnci, I. dönemde %12, II. dönemde %31 bulunmuştur. (p<0.001). Buna karşın orta düzeyde direnç (ODD) %12'den %27'e, yüksek düzeyde direncin (YDD) ise %0'dan %4'e yükseldiği saptanmıştır. Direncin özellikle 1999-2000 yılları arasında diğer yıllara oranla daha fazla artış gösterdiği belirlenmiştir.

Çalışmamızda saptadığımız direnç artışı, bu sorunun bölgemizde dikkate değer ölçülere ulaştığını ortaya koymuştur. Dirençle mücadelede, kitlesel önlemlere başvurulmasının ve multidisipliner yaklaşımların gerekli olduğu düşünülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim