Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 122-125
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar
Sıtkı Göksu1, Hasan Koçoğlu1, Yasemin Zer2, Atilla Tutak1, Esra Koçoğlu2, Ünsal Öner1
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Gaziantep
2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Yoğun bakım ünitesi, mikroorganizma, antibiyotiklere duyarlılık

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda görülen en önemli sorunlardan biri infeksiyondur. Bu çalışma hastanemizin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde en sık izole edilen mikroorganizmalar ve bunların antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmamızda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi altı yataklı cerrahi yoğun bakım ünitesinde Kasım 2000-Ekim 2001 tarihleri arasında tedavi gören 115 hastadan alınan klinik örnekler retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Beş (%4.34) hastadan alınan örneklerde üreme olmadığı saptanmıştır. 110 hastanın değişik örneklerinden toplam 282 kültürde üreme saptanmış, kültürlerde en fazla izole edilen mikroorganizmaların Pseudomonas aeruginosa (%23.38), Staphylococcus aureus (%19.07), ve Acinetobacter baumanni (%16.61) olduğu belirlenmiştir. Amikasin, meropenem ve imipeneme duyarlılık yüksek düzeyde bulunurken, vankomisin ve teikoplanine karşı direnç gözlenmemiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim