Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 130-133
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Nozokomiyal İnfeksiyon Etkeni Olan Bakterilere Karşı Bazı Dezenfektanların Etkilerinin Karşılaştırılması
Aynur Karadenizli1, Birsen Mutlu2, Sibel Gündeş2, Kıvanç Ergen3, Haluk Vahaboğlu2, Recep Bingöl1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biofizik Anabilim Dalı, Kocaeli
Anahtar Sözcükler: Hastane infeksiyonu etkenleri, dezenfektanlar

Çalışmamızda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde (KOÜ) nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak en sık izole edilen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarında ülkemizde yaygın olarak kullanılan dezenfektanların etkinliği araştırılmıştır. Nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak izole edilen dört farklı cins bakteri ve herbirinin standart suşları Mueller-Hinton agara 109, 107,105 cfu/ml konsantrasyonlarında ekilmiştir. Agar yüzeyine açılan çukurlara eşit miktarlarda dezenfektan ve kontrol olarak serum fizyolojik konulmuştur. Dezenfektanlar üretici firmaların kullanım talimatlarına göre yeterli süre uygulandıktan sonra çukurların kenarlarından pasaj alınmıştır. Tüm dezenfektanların bir gün sonraki etkileri inhibisyon zonları ölçülerek değerlendirilmiştir. Üretici firmanın önerdiği sürede sadece povidon iyod (%7.5)(scrub formu) tüm bakteri konsantrasyonlarında etkili bulunmuştur. Bir gün sonraki değerlendirmede ise tüm bakteri konsantrasyonlarında formalin (%40) zonu ≥31mm ve sodyum hipoklorit (%5) zonu ≥16mm olup diğer dezenfektanlara göre çok daha etkin bulunmuştur. Çalışmada kullanılan dezenfektanların KOÜ suşlarına standart bakteri suşlarına göre daha az etkili olarak bulunması hastane infeksiyonları yönünden dikkat edilmesi gereken bir bulgu olarak değerlendirilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim