Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 134-136
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Chlamydia pneumoniae ve Akut Miyokard Enfarktüs
Mustafa Ay1, Mehmet Oldacay2, Günhan Erdem3
1Çanakkale Onsekiz Mart University, Science and Arts Faculty, Department of Biology, Çanakkale
2Clinical Microbiology Laboratory, State Hospital, Çanakkale
3Çanakkale Onsekiz Mart University, Health College, Çanakkale
Anahtar Sözcükler: Akut miyokard enfarktüs, kardiyovasküler hastalıklar, Chlamydia pneumoniae, ELISA

Ateroskleroz ve akut miyokard enfarktüs ile Chlamydia pneumoniae'ye karşı gelişen antikorlar arasında ilişki olduğu seroepidemiyolojik çalışmalarla saptanmıştır. Son yıllarda, koroner arterlerde oluşan aterom plaklarda C.pneumoniae varlığı gösterilmiştir.

Bu çalışmada, 60 akut miyokard enfarktüslü hasta ile 30 kontrol bireyinde anti C. pneumoniae antikorları araştırılmıştır. Hasta ve kontrol grubunu oluşturan bireylerden alınan serum örneklerinde, C. pneumoniae IqG antikorları, ELISA yöntemi ile belirlenmiştir. Ayrıca çalışma grubunu oluşturan bireylere bir anket uygulanarak, kişilere ait yaşam tarzı ve belirli alışkanlıklarına ilişkin sorular yöneltilmiştir. Sonuçlara göre, kontrol bireylerinden 16'sında (%53) pozitif, 14'ünde (%47) negatif sonuç saptanırken, 39 hasta bireyde (%78) pozitif, 11'inde de (%22) negatif sonuç tespit edilmiştir. Kontrol ve hasta bireyler arasındaki farklılığın istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05).


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim