Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 137-142
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
0-6 Yaş Çocuklarda Rotavirus Gastroenteritleri ve Bunun Laktoz İntoleransı Üzerine Etkisi
Tekin Karslıgil, İbrahim Halil Kılıç, İclal Balcı
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Rotavirüs, gastroenterit, laktoz intoleransı

Çocuklarda görülen Rotavirüs kaynaklı gastroenteritler ve bunlarda gelişen laktoz intoleransını araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada 0-6 yaş arası çocuklar incelenmiştir. Dışkıda Rotavirüs antijeni, Rotavirüs Stat-Pak (Chembıo Diagnostic Systems USA) yöntemi ile araştırılmıştır. Laktoz intoleransının tespiti için dışkı asiditesi ve kan şekeri seviyeleri ölçülmüştür. Yapılan analizler sonucunda 112 ishalli çocuktan 29'u (%25.89) rotavirus açısından pozitif olarak saptanmıştır. Rotavirus pozitif bulunanların %82'sinde dışkının pH değeri asidik olarak değerlendirilmiştir. Rotavirus pozitiflerin kan glikoz seviyeleri normal düzeyde bulunmuştur. Kontrol grubu olarak yine 0-6 yaş arasında ishal şikayeti olmayan 28 sağlıklı çocuk alınmış, bunların %10.7'sinde (3/28) Rotavirus pozitif saptanmıştır. Kontrol grubunda dışkı pH'ları genellikle 7 civarında bulunmuş, kan glikoz seviyeleri ise normal değerlerde saptanmıştır. Sonuç olarak bölgemizde Rotavirus nedenli ishallerin diğer etkenlerle birlikte araştırılmasının uygun olduğu, bu ishallerde laktoz intoleransı bulunacağının bilinerek tedbirli davranılmasının gerektiği düşünülmüştür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim