Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 143-147
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kanserli Hastalarda Kandideminin Risk Faktörleri
Mehmet Candan1, Gönül Bakır1 ,Öcal Sırmatel2 ,Gülgün Akkoçlu3 , Suat Çağlayan4 ,Fatma Sırmatel 5
1 Gaziantep SSK Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Gaziantep
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ve Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Gaziantep
3 SSK Tepecik Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Gaziantep
4SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü, Gaziantep
5 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Kanser, candida kolonizasyonu, risk faktörleri

Malign olgularda candida kolonizasyonu sık görülür. Nozokomiyal candida infeksiyonlarında hastaların kandidemi tablosuna girmesinde bir çok risk faktörü vardır. Bu çalışmada klinikte kandidemi gelişen 10 ve kandidemisi olmayan 20 kanserli olgu çeşitli risk faktörleri açısından incelenmiştir. Kandidemi olgularında kateterizasyon, nötropeni, hastanede kalma süresinin uzun olması, gereksiz antibiyotik kullanımı gibi faktörler, mantar infeksiyonlarını anlamlı olarak etkilemiştir. Kandidemi saptanan olgulara proflaktik olarak antifungal tedavi başlanması dirençli kandida suşların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kanserli olgularda kandida kolonizasyonun yakın takip edilmesi kandidemi mortalitesini önleyebilir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim