Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 153-159
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gebelerin ve Bebeklerin Hepatit Virüs İnfeksiyonları Yönünden Araştırılması ve İzlenmesi
Selma Yegane Tosun 1, Selda Erensoy2 ,Tijen Özacar 2 Sait Yücebilgin 3, Altınay Bilgiç 2
1 Moris Şinasi Çocuk Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Servisi, Manisa
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Gebelik, HBV,HCV

Hepatit B virüsü (HBV) ve Hepatit C virüsü (HCV) ile infekte gebelerin bebeklerini infekte edebildikleri, özellikle HBV taşıyıcı gebelerinin bebeklerinin kronik HBV infeksiyonu gelişmesi açısından yüksek risk altında oldukları bilinmektedir.

Bu çalışmada gebelerin Hepatit B ve Hepatit C virüsleri ile karşılaşma durumunun araştırılması ve HBV taşıyıcısı gebelerin bebeklerinin hemen doğum sonrasında immunizasyonu ve uzun süreli izlemleri amaçlanmıştır. Yaşları 16-40 arasında değişen 760 gebede HBsAg, total antiHBc, antiHBs, HBeAg, antiHBe araştırılmış; 540 gebede ise ayrıca anti HCV IgG bakılmış, pozitiflik saptananlara HCV doğrulama ve PCR ile HCV RNA tetkikleri yapılmıştır.

HBV yönünden tetkik edilen 760 gebenin 32'sinde (% 4.2) HBsAg pozitifliği, bunların da beşinde (% 9.3) HBeAg pozitifliği saptanmış ve bu gebelerin bebeklerine doğumdan sonra ilk 6 saat içinde hepatit B aşısı ve hepatit B hiperimmünglobulini uygulanmış ve aşı şeması 0-1-2-12. aylar olarak tamamlanmıştır. HBsAg pozitif gebeler delta hepatiti yönünden de tetkik edilmiş ve tümü negatif bulunmuştur.

HCV yönünden tetkik edilen 540 gebenin ise ikisinde (% 0.37) anti HCV IgG ve HCV RNA pozitifliği saptanmıştır. HbsAg pozitif gebelerden doğan bebeklerin izlemi halen sürmektedir. Altıncı yıl kontrollerinde intrauterin infekte olduğu düşünülen bir bebek dışında hiçbir bebekte kronik HBV infeksiyonu ve taşıyıcılık gelişmemiş olup koruyucu anti HBs düzeylerinin devam ettiği saptanmıştır. Sonuçta, özellikle bölgemiz koşullarında tüm gebelerin HBsAg yönünden araştırılmasının önemini ve HBsAg olumlu annelerin bebeklerinin yenidoğan HBV infeksiyonunun önlenmesinde etkin olduğu kanıtlanmış olan hemen doğum sonrası aktif ve pasif immunizasyonununun gerekli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Ülkemizde HCV pozitifliği düşük olmakla birlikte, özellikle kan transfüzyonu, HIV pozitifliği, hemodilyaliz uygulanması gibi risk altındaki gebeler için HCV araştırılması anlamlı olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim