Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 160-162
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Anti-Nötrofil Sitoplazmik Otoantikorların (ANCA) Varlığının Tanısal Önemi
Özlem Yılmaz, Hüseyin Taşlı, İ. Hakkı Bahar, Hüseyin Baskın, Nuran Yuluğ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Anti-nötrofil sitoplazmik otoantikor, myeloperoksidaz, proteinaz-3

Anti-nötrofil sitoplazmik otoantikorlar birçok vasküler hastalık için tanısal bir göstergedir. Miyeloperoksidaza karşı antikorlar vaskülit, glomerulonefrit, poliarteritis nodoza, Churg-Strauss sendromu, sistemik lupus eritematozis, romatoid artrit gibi hastalık tablolarında ortaya çıkabilir. Proteinaz-3' e karşı oluşan antikorlar yine sistemik bir nekrotizan vaskülit olan Wegener Granulomatoz' un tanısında yardımcı olabilir. Bu otoantikorlar ELISA (ezyme linked immunosorbent assay) ve IIFA (indirect immunofluorescence assay) yöntemleri veya elektron mikroskopi ile saptanabilir. Bu çalışmada çeşitli inflamatuvar hastalık ön tanısı almış 137 (88' i kadın, 49' u erkek) hastaya ait serum örnekleri değerlendirilmiştir. Sonuç olarak miyeloperoksidaz ve proteinaz-3 olmak üzere iki temel antijeni içeren ELISA testinin iyi bir tarama testi olduğunu düşünmekteyiz.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim