Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 134-137
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gentamisin varlığında Pseudomonas aeruginosa suşlarında biyofilm oluşumu ve quorum sensing ilişkisi
Yavuz Doğan1, Vahide Bayrakal2, İ. Hakkı Bahar3, Hüseyin Baskın3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İzmir
Anahtar Sözcükler: Pseudomonas aeruginosa, biyofilm, quorum sensing, çoğunluğu algılama

Pseudomonas aeruginosa, quorum sensing [(çoğunluğu algılama, ( ÇA )] sistemlerinin çözümü için üzerinde en çok çalışılan bakterilerden biridir. Bu çalışmada, yara yerinden ayrıştırılmış gentamisine orta duyarlı ( GO ) ve duyarlı ( GD ) iki klinik P. aeruginosa suşu ile gentamisine orta duyarlı standart ATCC 27853 ( GOS ) suşunun, gentamisinin en düşük baskılayıcı yoğunluklarında biyofilm ve çoğunluğu algılama ilişkileri değerlendirilmiştir.

İzole edilen suşların mikrodilusyon yöntemi ile Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) standartlarına uygun olarak gentamisine duyarlılıkları incelenmiş; orta duyarlı klinik suş ve standart ATCC 27853 suşunda antibiyotiğin en düşük baskılayıcı yoğunluğu (MİK) 4 μg/mL olarak belirlenirken, duyarlı suş için MİK değeri 0, 25 μg/mL olarak bulunmuştur.

Kuyucuktan yayılım ve mikro açillenmiş homoserin lakton (AHL) yöntemleri ile ayrı ayrı değerlendirilen ÇA yanıtlarında ise Choromobacterium violaceum ile belirlenen kısa zincirli AHL salınımı (LasI/R) GD suşunda gözlenmezken, GOS ve GO suşlarında saptanmıştır. Bununla birlikte Agrobacterium tumefaciens ile tespit edilen uzun zincirli AHL salınımı (RhlI/R) GOS suşunda gözlenmezken GO ve GD suşlarında salınım görülmüştür. Suşlar arasındaki ÇA yanıt farklılıkları suşların farklı fenotipte olabileceğini, iki ayrı ÇA sisteminin gentamisine karşı devreye girebileceğini ve bu özelliğin antibiyotik geliştirme çalışmalarında göz ardı edilmemesi gerektiğini düşündürmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim