Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 138-141
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yoğun bakım ünitelerindeki hastalardan izole edilen Gram negatif çomaklarda indüklenebilir beta-laktamazların araştırılması
Emine Küçükateş1, Erhan Kansız2, Nazmi Gültekin3
1İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Yoğun bakım ünitesi, indüklenebilir beta-laktamaz, Gram negatif çomak

Çalışmamızda, cerrahi ve koroner yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan elde edilen 281 Gram negatif çomakta indüklenebilir beta-laktamaz (İBL) varlığı araştırılmıştır. Bunun için çift disk indüksiyon yöntemi kullanılmıştır. İBL pozitifliği Pseudomonas aeruginosa suşlarında %40,5 ve Enterobacter aerogenes suşlarında da %20 olarak saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim