Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 147-151
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Streptococcus pneumoniae suşlarının tedavide sık kullanılan antibiyotiklere karşı duyarlılıkları
Neriman Balaban1, İpek Mumcuoğlu1, Nükhet Hayırlıoğlu1, Zeynep Ceren Karahan2, Nedim Sultan3, Hürrem Bodur4
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Ankara
3Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Ankara
4Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Ankara
Anahtar Sözcükler: Streptococcus pneumoniae, penisilin direnci, E test

Son yirmi yılda, Streptococcus pneumoniae infeksiyonlarının tedavisinde tercih edilen penisilin ve sık kullanılan diğer antimikrobiyallere karşı direncin artması tüm dünyada önemli bir problem haline gelmiştir. Çalışmamızda Haziran 2004 - Mayıs 2005 tarihleri arasında izole edilen 78 adet S. pneumoniae suşunun penisilin, eritromisin, azitromisin, trimetoprim-sulfametoksazol, sefotaksim, sefuroksim, doksisiklin, ofloksasin ve levofloksasine karşı duyarlılıkları E test yöntemiyle (AB-Biodisk, Sweeden) değerlendirilmiştir. Penisiline orta dirençli ve dirençli suşların oranı sırasıyla %21.8 ve %7.7 olarak bulunmuştur. En yüksek direnç oranları trimetoprim-sulfametoksazol (%28.2), azitromisin (%16.7) ve eritromisine (% 14.1) karşı görülmüştür. Penisilin dirençli suşların tamamının ve orta dirençli suşların %82.4'ünün en az iki antibiyotiğe dirençli olduğu tespit edilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim