Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 103-107
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
TURİSTİK KAYA MEZARLARININ İÇ ORTAM HAVASINDA KÜF MANTARLARININ DAĞILIMI
Çağrı ERGİN, İlknur KALELİ, Ergun METE
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
Anahtar Sözcükler: Küf, iç ortam havası, arkeoloji, kaya mezarı

Turistik arkeolojik kalıntılar farklı coğrafik bölgelerde farklı yerleşim özellikleri gösterirler. Özellikle açık hava müzesi gibi arkeoloji bölgelerinde, birçok turist geniş iç ortama sahip taş oda mezarlara girerek fotoğraf çektirme veya dinleme eğilimindedir. Bu süre içinde iç ortam havasının küf florasını solunum yolu ile almaktadır. Sunulan çalışmada, iki farklı coğrafik bölgedeki (Hierapolis ve Tlos) turizme açık arkeoloji alanında bulunan oda kaya mezarlarının içortam havasındaki küf floraları karşılaştırılmıştır. Tlos antik kentinden yapılan örneklemelerde kaya mezarların iç ortam havasında 11 farklı cins (ortalama 304 spor/ m3), dış ortam havasında 8 farklı cins (263 spor/ m3) küf mantarı saptanırken; Hierapolis antik kentinden yapılan örneklemelerde kaya mezarların iç ortam havasında 6 farklı cins (ortalama 199 spor/ m3), dış ortam havasında 7 farklı cins (347 spor/ m3) küf mantarı saptanmıştır. Rhizopus, Stemphylum, Mucor, Ulacladium, Conidiobolus, Scopuloriopsis ve Exophiala cinsleri sadece iç ortam havasından kültür edilmiştir. Zygomiçetler sadece Tlos örneklerinde bulunmuştur. Turistik kaya mezarlarının iç ortam havasındaki küflerin dağılımında fark oluşturan en önemli etkenin sıcaklık olduğunu düşünülmüştür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim