Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 108-114
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
UNLU MAMÜL İŞLETMELERİNDE TEMAS YÜZEYLERİNİN VE ALETLERİN MİKROBİYOLOJİK KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Emek DÜMEN1, Ömer ÇETİN1, Funda H. SEZGİN2
1Istanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Mimar Sinan Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, İstanbul
Anahtar Sözcükler: gıda işletmeleri, mikrobiyolojik kirlilik, MANOVA, t tesT

Bu çalışmada, Türkiye'nin 5 değişik coğrafi bölgesinde bulunan ve aynı markanın adı altında franchise şubeler olarak faaliyet gösteren 100 adet unlu mamul işletmesi, 12 ay boyunca ziyaret edilmiştir. Her ziyaret esnasında, her bir işletmeden 3 adet gıda ile temas eden yüzeylerden, 3 adet ise gıda üretim ve satış işleminde kullanılan alet ve ekipmandan olmak üzere, toplam 6 adet sürüntü örneği alınmıştır. Alınan sürüntü örneklerinin her biri, toplam mezofilik aerobik bakteri, toplam koliform grubu bakteri, Escherichia coli ve Staphylococcus aureus parametreleri yönünden incelenmiştir. Elde ettiğimiz bulgulara göre, hem yüzey hem de alet ve ekipman örneklerinin tamamında, tüm mikrobiyolojik parametreler açısından bütün bölgelerde istatistik anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Bölgelerin kendi aralarında ikili karşılaştırılmasında t test kullanılmıştır. Buna göre, söz konusu parametreler açısından, Marmara bölgesi mikrobiyolojik yükü en az çıkan bölge olarak tespit edilirken, İç Anadolu bölgesi mikrobiyolojik yükü en fazla olan bölge olarak belirlenmiştir. Analiz edilen yüzey ve alet ve ekipmanların kendi aralarında karşılaştırılmalarında ise herhangi bir anlamlı fark elde edilmemiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim