Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 122-127
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HEPATİT E İNFEKSİYONUNUN ZOONOTİK İNFEKSİYONLAR ARASINDAKİ YERİ VE MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ
Sevgi ERGİN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: HEV, zoonoz, genotip

Hepatit E virüsü (HEV) başlıca dışkı ile kirlenmiş sular aracılığı ile fekal- oral yoldan bulaşır. HEV; Asya, Afrika ve Meksika gibi birçok tropikal ve subtropikal bölge ülkesinde endemiktir. Gelişmiş ülkelerde ise etkenin endemik olarak bulunduğu ülkelere seyahat eden kişilerde veya seyahat öyküsü olmayanlarda hayvan kaynaklı olarak sporodik vakalar şeklinde bildirilmiştir. HEV infeksiyonu aynı zamanda farklı hayvan kaynakları olan zoonotik bir hastalıktır., Domuz çiftliğinde çalışmak, fare yakalamış evcil kediler ile temas, pişmemiş domuz ciğeri veya deniz kabuklularının besin olarak tüketilmesi HEV infeksiyonunun diğer risk faktörleri olarak kabul edilmektedir. Son seroepidemiyolojik çalışmalarla, hem endüstriyel hem de gelişmekte olan ülkelerde domuz, kemirgen, kanatlı, köpek, koyun ve geyik gibi çeşitli hayvan türlerinde anti-HEV antikorlarının varlığı gösterilmiştir. Filogenetik olarak, HEV 4 büyük genotipe sahiptir. Bunlar genotip 1 ( Asya ve Afrika), genotip 2 (Meksika, Nijerya, Çad), genotip 3 (ABD, İtalya, Yeni Zelanda, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Arjantin, Avusturya) ve genotip 4 (Çin, Tayvan)dür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim